Хурал представителей Тоджинского кожууна

Новости


Тываның Баштыңы: Тывада коронавирус аарыы чок
от 11 февраля 2020 года
 • Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, бо эртен болган Тыва Республиканың Чазааның аппарат хуралында “Тывада коронавирус аарыглыг хамаатылар ужуп келген. Оларның хөй кезии - Кыдаттан” дээн интернет четкизинде социал арыннарда шынга дүүшпес медээлерге удур шынныг фактыларга үндезилээн “Чок” деп харыыны берген.
  “Россия Федерациязында, ооң иштинде Тыва Республикада, коронавирус халдавырындан аараан Россияның болгаш өске-даа даштыкы чурттарның чаңгыс-даа хамаатызы бүрүткеттинмээн болгаш илереттинмээнин дыңнадып тур мен. Чон ортузунда дүвүрээзинни болдуруп, интернетте тарай берген медээлерге корум-чурум камгалаар органнар үнелелди берзин. Кижилер ортузунга меге чүүлдер тарадып, хөлзээшкин болдурары дег багай чүве чок. Ындыг кижилерни илередип, административтиг харыысалганы оларга онаар херек. Республиканың Юстиция яамызы ук хөделиишкинерге юридиктиг демдекти бээр апаар. Роспотребнадзорга Лунсинниң удуртулгазы-биле чугаалажыр даалганы берген турган мен. Компанияның удуртулгазы, чуртунда нептерээн коронавирус аарыы-биле холбаштыр, кышкы дыштанылгадан ажылчыннарының келирин түр када соксаткан.
  Февраль 6-да республикада келген 10 кыдат хамааты халдавырлыг аарыглар эмнелгезинде карантинни эртип турар, аараан деп эмчи түңнели чок. Шагаан-Арыг эмнелгезинде халдавырлыг аарыг улусту тудуп турар дээн мугулай медээ, канчап-даа шынга дүүшпес.
  Роспотребнадзорнуң Тыва Республикада эргелели, республиканың Кадык камгалал яамызы чонга ажык дыңнадыышкынны бээри-биле брифингини организастаар херек. Ону бирги удуртукчулар дыңнадыры дээштиг. Бир эвес коронавируска чигзиниишкин тыпты бээр болза, бирги удуртукчуларга албан дыңнадыр. Ону долгандыр меге медээлер өөскүп, чон ортузунга шуугаазын үндүрбес кылдыр.
  Халдавырлыг аарыглар эмнелгезин белеткээн, эм-таңны курлавырлаан, шупту эмчи ажылдакчылары аарыгга удур туржурунга белен. А Монополияга удур албан арынга маскалар, эм-таң аймаанга өртек өстүрерин болдурас дээш аптекаларга хыналдаларны чорудар. Короновирус дээш эвес, ОРВИ и грипп дээш дыка хөй школаларда карантин чарлаттынганын чон билген турар ужулуг деп” – Тываның Баштыңы чугаалаан.
 •  
   
  Аяс Оюн: В соцсетях и в мессенджерах активно рассылается ложная информация о якобы заболевших коронавирусом в Туве.
  Сегодня Глава РТ Ш.В. Кара-оол потребовал принять меры по пресечению распространения дезинформации.
  Анализ интернет пространства показал, что первоисточники дезинформации оперативно удалили свои «заметки».
  Предупреждаю, что любое действие в цифровой среде фиксируется, удаление постов в соцсетях и сообщений в мессенджерах не влечёт их удаление на серверах.
  Мною в правоохранительные органы направлены обращения с просьбой о привлечении к ответственности информационных диверсантов.
  В этой связи, уважаемые земляки, при распространении информации о коронавирусе, настоятельно рекомендую ссылаться только на официальные источники информации органов государственной власти.

 все новости 
Объявления
 2016 - 2024 Хурал представителей Тоджинского кожууна
Сайт todzhakhural.ru является официальным сайтом Хурала представителей Тоджинского кожууна
Электронная почта info@todzhakhural.ru является официальной электронной почтой Хурала представителей Тоджинского кожууна
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.
Ограничение по возрасту: 18+ | Сегодня: 16 июня 2024 года, воскресенье
Яндекс.Метрика Сайт является Российским программным продуктом и размещён на сервере под юрисдикцией Российской Федерации
Сайт разработан в ООО КопыленКомпани и размещён в ООО Дом для сайта.
Прокрутить вверх
Прокрутить вниз